Regels

   
Home Previews Bonuses Money Newsletter Security Licensing and Rules FAQOnline gokken is zeer populair. Het gemak van het spelen van casino games online trekt veel spelers aan. Regels

Casino Vergunning Overeenkomst en OfficiŽle Voorwaarden en Condities

Gelieve deze vergunning overeenkomst in zijn geheel te lezen zodat u alle voorwaarden en condities begrijpt. Wij houden ons het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden en condities van deze overeenkomst te veranderen.

Vergunning Overeenkomst

 • Het casino verschaft de speler een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en niet-overschrijving gebruik van vergunning om de casino software en Internet gambling services te gebruiken. De speler heeft het recht om de software te gebruiken op elke willekeurige computer waar hij/zij de voornaamste speler is.
 • De speler kan onder geen enkele voorwaarde kopieŽn maken van geen enkele software, geschreven materialen of kunstwerken, die verbonden zijn met het casino. De vergunning kan alleen worden gebruikt door de originele speler en kan niet worden overgemaakt, verhuurd, of overgedragen in zijn geheel of in delen aan derden. De speler mag geen enkele poging ondernemen om de source code te ontdekken, reverse engineer, veranderen, decompile, vertalen, uit elkaar halen of het ontwikkelen van programma's gebaseerd op het casino.
 • De casino is beschermd door auteursrechten en is de wettige eigenaar van alle software, codering, text, graphics, foto's, audio, muziek en video. Niet geautoriseerd gebruik, copieŽren of distributie is ten strengste verboden en schenders worden gerechterlijk vervolgd.
 • De speler gaat ermee akkoord dat hij/zij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van het casino door zijn/haar unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De speler is verantwoordelijk om de namen van alle spelers en alle wachtwoorden compleet geheim te houden. Onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam van de speler of het wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de speler.
 • De speler is verantwoordelijk voor het nagaan van de wetgeving die van kracht is binnen het rechtsgebied waar de speler de casino software wil gebruiken. De speler is ervoor verantwoordelijk zich aan deze wetten te houden. Het casino is in geen enkel geval bestemd voor commercieel gebruik. De speler begrijpt dat hij/zij gebruik mag maken van het casino om te wedden voor persoonlijk vermaak.
 • De speler begrijpt en neemt aan dat de Random Number Generator (RNG) software de uitslag bepaalt van alle spelen. De speler begrijpt dat alle berichten, instructies en antwoorden aan hen verstuurd door het casino of de casino software verplichtend zijn voor de speler.
 • Credits op de rekening van de speler worden gebruikt voor het inzetten in elk willekeurig spel. Het casino heeft het recht om de inzet of speler te weigeren of een limiet te stellen. De speler mag geen hogere inzet plaatsen dan zijn/haar casino kredietbalans. Alle winsten worden gecrediteerd op de kredietbalans van de speler. Stortingen en opnamen kunnen ten allen tijde worden gemaakt in het casino 'BANK'.
 • Het casino heeft het recht om uitbetalingen in te houden indien het de speler verdenkt van vals spel of manipulatie van het casino. Wij klagen de speler aan die een poging doet tot of schuldig is aan vals spel of manipulatie van het casino.
 • Om de hoogste veiligheid te garanderen en om de fondsen van onze spelers te beschermen gaat de speler ermee akkoord dat het casino het recht heeft om meerdere inlichtingen en documentatie aan te vragen om na te gaan of de speler de echte credit card eigenaar is.

OfficiŽle Voorwaarden en Condities

Deelname aan het casino is alleen voor spelers die meerderjarig zijn in het land waar ze woonachtig zijn, waar het niet verboden is. Werknemers van het casino, licentie houders, affiliates, wederverkopers, groothandelaren en dochter maatschappijen komen niet in aanmerking om in het casino deel te nemen.

Door de casino software te downloaden, een rekening te openen, de rekening te gebruiken en herbruiken, prijzen aan te nemen, deel te nemen aan het casino, de speler stelt, machtigt en certificeert de volgende aspecten:

 • De speler begrijpt dat het onmogelijk is om foutloze software te maken. Indien de speler bewust wordt van een fout of gebrek in de software gaat de speler ermee akkoord om geen voordeel te nemen van de fout of het gebrek. Bovendien gaan de spelers ermee akkoord om fouten, gebreken of onvoltooidheid direct aan het casino in geschrifte te melden. Indien de speler zijn verplichtingen niet nakomt zoals vermeld in deze clausule heeft de maatschappij of zijn gevolmachtigden het recht op complete schadevergoeding voor alle kosten in verband met de fout of het gebrek, inclusief de gemaakte kosten voor het vinden van een oplossing voor de fout.
 • De speler mag ten allen tijde alleen een aktieve rekening beheren. Spelers die meerdere rekeningen openen alvorens hun bestaande rekeningen te sluiten kunnen worden uitgesloten van het casino en alle winsten worden verbeurd. Om een rekening te sluiten moeten spelers contact opnemen met de klantenservice.
 • De maatschappij zal niet aansprakelijk worden gesteld voor hardware of software gebreken of een virus in welke vorm dan ook.
 • De speler realiseert dat het spelen, inzetten en deelnemen in welk spel dan ook wordt vastgelegd. De speler gaat ermee akkoord dat verschillen, onenigheden of problemen van welk soort dan ook moeten worden voorgelegd aan het casino binnen de 5 werkdagen van genoemd verschil, onenigheid of probleem. Indien deze kennisgeving niet bestaat gaat de speler ermee akkoord dat er geen verschil, onenigheid of probleem bestaat en dat de speler geen rechten of toevlucht heeft en het casino geheel schadeloos stelt van vorderingen die de speler zou kunnen hebben, van welke aard dan ook.
 • De speler is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen aangaande de wetten en wettigheid voor het spelen van spellen in de gemeenschap en het legaal rechtsgebied waar de speler de software en het materiaal van het casino aan het transporteren is.
 • Het casino houdt zich het recht voor om de rekening van spelers te limiteren of te sluiten naar het oordeel van het casino. De speler erkent en gaat ermee akkoord dat in geval van welke tegenstrijdigheid dan ook, de beslissing van management in alle gevallen de doorslag geeft.
 • Bonuses ontvangen door de speler zijn gebonden aan de volgende regels: Alle bonusen kunnen alleen worden “cashed out “ ( uitbetaald ) tot dat aan de inzet vereisten is voldaan - zie de bonus sectie op de casino website voor verdere inlichtingen; Indien u inkasseerd voordat u aan de minimum inzet vereiste heeft voldaan zullen uw bonus en winsten ongeldig worden gemaakt; Inzetten geplaatst op Roulette, Baccarat, Craps en Sic Bo tellen niet mee aan de inzet vereiste. $1 ingezet op Blackjack en Pai Gow tellen als $0.50 voor de inzet vereiste. Indien u gratis geld ontvangt bij het registreren moet u het 25 maal ( keren ) inzetten en een ID overleggen als bewijs van leeftijd bij het aanvragen van inkasseren ( cash out ). Spelers kunnen gratis geld bij het registreren alleen eenmalig ontvangen in de Gambling Federation familie van casinos. Denemarken en Deense taal spelers zullen een eerste bonus ontvangen bij hun eerste storting in de Gambling Federation familie van casinos.
 • Triple 7 Blackjack Bonus - Indien u, gedurende uw spel in blackjack, drie 7's of spades ontvangt voor een totaalresultaat van 21 wordt uw rekening automatisch gecrediteerd met een bonus van $5000.
 • Alle financieele transacties zijn via de Europeese maatschappij Darksea Consultants Limited, Nicosia, Cyprus, een dochter maatschappij van gamblingfederation.com.
 • Deze overeenkomst, regels en voorwaarden, of uitdrukking en condities mogen worden gewijzigd of veranderd door de maatschappij van tijd tot tijd door alle veranderingen te melden in de regels gedeelte op de website. De speler gaat ermee akkoord deze overeenkomst van de website in zijn geheel te lezen voordat hij/zij verbonden is met de game server.
 • De speler begrijpt en gaat akkoord met en zal zich houden aan alle voorwaarden, condities, regels en reglementen hierin genoemd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen betekenis of bewoording van vertaalde versie van deze overeenkomst zal de betekenis en bewoording van de Engelse taal de doorslag geven.